De jonge journalist

Beschrijving van het project

Binnen dit project is er aandacht voor de geschiedenis en de toekomst van de journalistiek en hoe nieuws wordt gemaakt. De kinderen leren om kritisch naar het nieuwsaanbod te kijken, is het waar of hebben we het misschien over fake news. Door het vragenspel worden ze zich bewust van het belang van open vragen. Ook wordt er aandacht besteed aan de verschillende beroepen binnen de journalistiek en de benodigde vaardigheden/competenties die jou geschikt maken voor deze beroepen. Tijdens de gastlessen zullen de kinderen meegenomen worden in de leerroute van de desbetreffende gastdocent. Daarnaast wordt in dit project aandacht besteed aan de Sustainable Development Goals (SDGs).  

Categorie: Creatief en Taalkundig


Deelnemers Toolkit jonge journalist Bovenliggende challenge

Verdere uitleg over het project

Bij de start van het project wordt eerst het thema journalistiek geïntroduceerd. Hierbij gaan de leerling voorkennis ophalen door bijvoorbeeld een woordweb te maken, dus waar denken de leerlingen aan bij dit thema. Vervolgens gaan ze verder met een vragen spel (open- en gesloten vragen). Als afsluiting van de eerste les gaan ze vragen formuleren voor de journalist die volgende les langskomt.
Er wordt een gastles gegeven door een echte journalist, hierbij leren de leerlingen meer over het vak en mogen ze de vragen stellen die ze vorige lessen hebben bedacht. 
Journalistiek bestaat niet alleen uit vragen bedenken en deze te vragen, maar leerlingen leren ook hoe foto's een tekst kunnen versterken. Daarom komt ook een fotograaf een gastles geven. Uiteindelijk zullen de leerlingen een interview locatie bezoeken denk aan: gemeentehuis, dorpshuis, voetbalclub etc. Het doel is dat de leerlingen een rondleiding krijgen en daarna de door hun gekozen persoon gaan interviewen. Dit interview wordt vastgelegd en in de laatste les gepresenteerd aan de klas. 

IBS 't Holdersnêst

't Holdersnêst richt zich op talenten van leerlingen. Dit is in onze ogen bepalend voor de toekomst en kansen van leerlingen in plaats van afkomst en achtergrond.

Wij werken vanuit de positieve benadering. Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar talenten, interesses, kwaliteiten en uitdagingen. De kinderen op 't Holdersnêst maken deze samen met het team zichtbaar. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen talenten en ambities leren ontdekken, zodat zij gemotiveerd zijn om te leren. Om dit te bereiken, zorgen wij ervoor dat het leren aansluit bij de toekomstige maatschappij.

Een kind is meer dan rekenen en taal. Hier zijn wij op 't Holdersnêst van overtuigd. Natuurlijk vinden wij een goede basis voor taal en rekenen belangrijk, maar wij weten dat de maatschappij van de toekomst meer van de kinderen van nu zal vragen.

Deelnemers

't Holdersnêst


't Holdersnêst is een middelgrote dorpsschool in Harkema met een plezierig pedagogisch klimaat en goede opbrengsten. Wij staan voor talentvol en ambitieus onderwijs vanuit een veilige basis.

Website 't Holdersnêst

T: 0512-362846

 

Willem Oostra

Willem Oostra is leerkracht van groep 8 op basisschool 't Holdersnêst. Het project 'de jonge journalist' heeft hij uitgevoerd met zijn groep.