Noordoost Friesland: taalrijke regio van Friesland

Aanleiding van deze challenge

Wat wordt nou precies bedoeld met laaggeletterdheid? Laaggeletterd betekent dat mensen het Nederlands niet beheersen op eindniveau VMBO of MBO 2/3. Het gevolg is dat mensen vaak moeite hebben met het begrijpen van schriftelijke teksten, het invullen van formulieren en het voorlezen uit een boek.

Uit onderzoek van Partoer blijkt dat Friesland in de top 3 laaggeletterde provincies staat. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat de regio Noordoost-Friesland het grootste aantal mensen heeft die moeite hebben met schrijven en lezen. 
Vroeger konden mensen die moeite hadden met lezen zich lang redden. Tegenwoordig wordt dit voor hen steeds lastiger gemaakt, bijvoorbeeld het lezen van bijsluiters en/of digitale aanvragen. 

 

Startvragen 

  • Hoe kunnen wij in regio Noordoost-Friesland de laaggeletterdheid terug dringen? 
  • Wat zijn realstische ideeën om de geletterdheid in Noordoost-Friesland te verbeteren?  

Koppeling met de global goals 

global goal 4 is te koppelen met deze challenge, omdat geletterdheid een belangrijke rol speelt bij alle schoolvakken. Ook heeft je geletterdheid grote invloed op je rekenvaardigheden. 
Global goal 3 en 8 horen ook bij deze challenge. Uit het onderzoek blijkt, dat wanneer mensen een goed geletterd zijn ze een betere plek in de samenleving krijgen en zich gelukkiger voelen. Ze hebben meer zelfvertrouwen en een betere kans op de arbeidsmarkt, waardoor ze beter kunnen functioneren in hun baan. Dit heeft een positieve uitwerking op de gezondheid. 

Global Goals - Veerkracht en gelijke kansen - Utrecht Global Goal 4 – kwaliteitsonderwijs - Duurzaam De Ronde Venen SDG 8: Eerlijk werk en economische groei – leren voor morgen