Journalistiek

Wat houdt journalistiek in? 

Journalistiek is het door de journalist op professionele wijze verzamelen, verzenden, verspreiden en het toelichten van actuele gegevens van algemeen belang. Dezen worden geschikt gemaakt voor publicatie in diverse media zoals: kranten, tijdschriften, televisie en radio. Dit wordt dan ook wel ‘nieuws’ genoemd. Bij deze vormen van media gaat het niet alleen om de bovenstaande punten, maar zullen er ook beelden bij moeten. Hier wordt dus ook beeldmateriaal bij gebruikt, dus het camerapersoneel en de fotografen die hier aan meewerken vallen ook onder journalistiek.

Wat kan je verwachten van dit project?

Binnen dit project is er aandacht voor de geschiedenis en de toekomst van de journalistiek en hoe nieuws wordt gemaakt. De kinderen leren om kritisch naar het nieuwsaanbod te kijken, is het waar of hebben we het misschien over fake news. Door het vragenspel worden ze zich bewust van het belang van open vragen. Ook wordt er aandacht besteed aan de verschillende beroepen binnen de journalistiek en de benodigde vaardigheden/competenties die jou geschikt maken voor deze beroepen. Tijdens de gastlessen zullen de kinderen meegenomen worden in de leerroute van de desbetreffende gastdocent. Daarnaast wordt in dit project aandacht besteed aan de Sustainable Development Goals (SDGs). 

Categorie: Creatief en Taalkundig

Moeilijkheid: PO

 

Deelnemers Download hier de toolkit 

Deelnemers