ROC Friese Poort

Waarom bouwen aan ambitie?

Met dit project werkt Friese Poort aan innovatieve project op gebied van IT, techniek en zorginnovaties. Er zijn twee beloften “vooroplopen bij ontwikkelingen in het werkveld” en de andere is “verbinden aan de regio”. Door mee te doen aan bouwen aan ambitie krijgen onze studenten de kans om aan innovaties te werken binnen beroepen. Dit reallife onderwijs werkt erg motiverend voor studenten. Dit is daarom een mooie kans voor onze studenten en ons ROC.

Contact

Website ROC Friese Poort

 

 

Wat doen wij met bouwen aan ambitie?

Deze knoppen lijden naar onder andere projecten, challenges en toolkits die wij op onze school met studenten uitvoeren of uitgevoerd hebben. De toolkits kunnen gebruikt worden als leidraad voor het uitvoeren van een project of challenge.

Challenges Projecten  Toolkits

Wie zijn wij?

ROC Friese Poort verzorgt middelbaar beroepsonderwijs voor zo’n 15.000 studenten. Op vestigingen in Dokkum, Drachten, Emmeloord, Leeuwarden, Sneek en op Urk. Bedrijven en instellingen kunnen bij ROC Friese Poort terecht voor een breed scala aan opleidingen en trainingen. Individueel, groepsgewijs en op maat. 

Contact

Onze visie

Op basis van de drie perspectieven doen wij onze studenten, medewerkers, ouders, decanen, bedrijven, instellingen en de regio vier beloften:

  • Wij lopen voorop bij de ontwikkelingen in het werkveld
  • Wij garanderen dat studenten bij ons het beste uit zichzelf kunnen halen
  • Wij zijn het opleidingsinstituut waar iedereen zich een leven lang kan ontwikkelen
  • Wij verbinden ons aan de regio

Deze beloften bepalen de focus van onze organisatie de komende vier jaar en staan beschreven in het ons visiedocument 'Wendbaar onderwijs, waardevolle mensen'. Dit visiedocument is tot stand gekomen in samenspraak met de stakeholders van ROC Friese Poort: medewerkers, studenten, ouders, decanen, bedrijfsleven en Raad van Toezicht. Naast bovenstaande hechten wij veel waarde aan twee pijlers, vakmanschap en brede vorming. Dit komt terug in onze onderwijsvisie, 'Wendbaar en waarde(n)vol onderwijs!'. 

Challenges

Projecten

Formats

Contactpersoon

Organisatie:               ROC Friese Poort

Contactpersoon:       Martha Lia Kamma-Kamminga

Telefoon:                    06-15867126 

E-mail:                        mkamma@rocfriesepoort.nl

Website:                     https://www.rocfriesepoort.nl