Agrarische beroepen

Bij agrarische beroepen ben je aan het werk in de land- en tuinbouw, maar ook kan je werken bij een hoveniersbedrijven of in de bosbouw. Als hovenier kan je bijvoorbeeld een tuin ontwerpen, aanleggen en onderhouden, maar dat kan ook voor andere groenvoorzieningen zoals parken, plantsoenen, groenstroken en ander openbaar groen. Agrarische beroepen zijn onder meer: land- en bosbouwers, veetelers, hulpkrachten in de landbouw, zoals trekkerchauffeurs, hoveniers, tuinders en kwekers.

Bestaande projecten