Dokkum, de meest duurzame en gezondste stad van Nederland

Het doel van dit project

Met dit project willen we van Dokkum de meest duurzame en gezondste stad van Friesland maken (blue zone).
Binnen dit project leren de leerlingen:
- Manieren om duurzaam/verantwoord te produceren en consumeren (SDG 12)
- Hoe ze zelf producten kunnen verbouwen
- Hoe ze producten kunnen verkopen (ondernemerschap)
- Hoe ze andere mensen kunnen helpen om aan gezond eten te komen (Voedselbank/Burgerschap)

De leerlingen moeten proberen om op een duurzame manier gezonde producten te produceren en consumeren.

 

Wat ga je doen? 

1. Project in groepjes bespreken 
2. Taken verdelen 
3. Plan delen met de rest van de klas (korte presentatie)
4. Gastlessen en excursies gebruiken om informatie te verzamelen 
5. Plan voor het realiseren van een oplossing (bijv. moestuin) opstellen 
6. Opbrengst concretiseren (bijv. de oogst verkopen op de Twirremarkt/doneren aan voedselbank of een ander goed doel
7. Idee/oplossing presenteren aan de hele school/media

Samenwerking

Het project sluit aan bij thema's van IPC (Green Fingers, we zijn wat we eten, een leven lang fit) 
Samenwerking met stichting Twirre 

Gastlessen en excursies:
- Gastles van Marije Kinderman (marktmeester Twirremarkt) 
- Gastles van Robert Graveland (directeur HZPC Research)
- Gastles van Liuwe Sijtsma (volkstuinvereniging 'Nocht en Wille') 
- Excursie naar 't landje (Maaike Bos)
- Excursie naar Volkstuinvereniging 'Nocht en Wille' (Liuwe Sijtsma)
- Excursie naar het project Slibhup op Lauwersoog (Klaas Laansma)