De BotkeKunstweken

Het doel van dit project

We willen alle leerlingen (groep 1 t/m 8) inspireren tot het maken van een écht kunstwerk(en). Dat doen we door hen kennis te laten maken met bijzondere kunstenaars en kunst in de brede betekenis van het woord. 
Binnen dit project leren de leerlingen: 
- Kennis maken met verschillende kunstenaars en disciplines van kunst. 
- Beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 
- Op eigen werk en dat van andere te reflecteren. 
- Naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals; informeren, instrueren en plezier verschaffen. 
- Century skils -> creatief denken, samenwerken, informatievaardigheden, sociale en culturele vaardigheden. De leerlingen ontdekken en ervaren dat kunst een breed scala aan menselijke activiteiten omvat, waaronder schilderen, tekenen, theater, fotografie, literatuur, muziek, dans, beeldhouwen etc. 

Wat ga je doen? 

 • Bespreken van het thema binnen het team i.v.m. schoolbrede aanpak.
 • Kunstweken in de klas -> eigen inbreng leerkracht en leerlingen.
 • Brainstormsessie in kleine groepjes teamleden. 
 • Budget vaststellen
 • Inventariseren excursies en contacten 
 • Inventariseren materialen 
 • Talentcircuit invullen met workshops -> ouders/vrijwilligers benaderen. 
 • Kinderen betrekken bij keuze van de workshops 
 • Schoolbrede opening van het project, voor het puntje op de stoel moment. 
 • Tussentijdse (proces)evaluatie leerkrachten en leerlingen - wat gaat goed en wat kan beter.
 • Tentoonstelling inrichten; flyers, posters, reclamemateriaal. Daarnast gidsen, gastvrouw/-heer
 • Afsluiting/eindpresentatie door kinderen voor ouders, leerkrachten en externen. 

Samenwerking

Het project sluit aan bij het samenwerkingsproject tussen de onderbouw van de Sprankeling en de Botkeskoalle samen met de peuters (gevederde vrienden)!
Het is een schoolbreed project waarbij we openen met een sketch van 'Tussen kunst en Kitsch' uitgespeeld door collega's en we sluiten af met een tentoonstelling in ons museum waarbij we alle kunst exposeren aan publiek.

Gastlessen en excursies:

- Website kunstweken.nl
- Groep 1/2 voorstelling 'woeste Willem'
- Groep 3 voorstelling 'de Eik was hier' ± van Tryater 
- Talentcircuit (OB en BB) waarin verschillende 'kunstvormen' aangeboden worden aan de leerlingen. 
- NME de Klyster -> Programma natuuravontuur 
- Ruurd Wiersma hûs in Birdaard (gr 1 t/m 5) 
- Rijksmuseum (gr 6 t/m 8) 
- Tryntsje Rekker -> Yogamatties voor drama en expressie

Talentcircuit OB:

- Drama en expressie 
- Mozaïekkunst
- Picasso kunst 
- Kennismaken met Kadinsky 
De kinderen doen ervaring op met de vier verschillende onderdelen. Wekelijks draaien ze door in circuitvorm. 

Talentcircuit BB: 

- Werken met textiel 
- Mozaïek kunst 
- Drama en expressie 
- Schilderkunst 
- Graffitikunst 
- Fotokunst 
- Meubeldesign 
- Kleding ontwerpen en stylen 
- (foto)lijsten maken 
- Gipsgieten 

De kinderen kiezen vanuit eigen nieuwsgierigheid. Hierbij geven ze drie voorkeuren aan, waarna ze ingedeeld worden bij een workshop. De gekozen workshop volgen ze vier weken. Aan het eind van het project worden de (proces)ervaringen en de resultaten met elkaar gedeeld door middel van een presentatie.