Damstra challenge

De Damstra challenge

De damstra challenge is een battle van scholen tegen elkaar. Elk jaar keert de Damstra challenge weer terug. Dit jaar is het in maart 2023. Voor deelname en vragen kunt u terecht bij Ben Jansen. 

Contact

Bij de Damstra Challenge gaat het om bewustwording van het gebruik van fossiele brandstoffen. Hoe kun je besparen op het gebruik ervan en wat is de invloed van je eigen gedrag erop. Welke school bespaart de meeste CO2? Verder maken leerlingen spelenderwijs kennis met techniek die een rol hierbij speelt. 

 

 

Wat ga je doen? 

In groepjes meten de kinderen een aantal weken het gebruik van elektra, gas en water en ze noteren de meterstanden op school in een speciaal daarvoor ontworpen app. Ook worden de gereden kilometers met de auto genoteerd. Het verbruik wordt omgerekend naar CO2. Daarna zullen de leerlingen in groepjes een verbeterplan voor besparingen bedenken en deze gelijk in de praktijk gaan uitvoeren. Dit levert dan een besparing op in de vorm van minder CO2 uitstoot.

Verder wordt met een animatiefilm over het milieu en bijbehorend lesmateriaal aandacht besteed aan het veranderende milieu en wat er tegen de opwarming van de aarde te doen valt. 

Tot slot is er op schoolniveau een groepsopdracht waarin leerlingen een zelfbedachte besparing van CO2 bedenken voor de gemeente. De ideeën worden tijdens een feestelijke afsluiting gepresenteerd aan de burgemeester en wethouders van de gemeente. De winnaar ontvangt de Damstra Wisselbokaal.

 

 

Toolkits & resultaten

Koppeling met de global goals

Global goal 4 past hierbij, omdat de kinderen bewust bezig zijn met het onderzoekend en ontwerpend leren. Door zich bewust te maken van hun gebruik binnen en buiten huis worden ze zich bewust van het gebruik. Daardoor gaan ze verantwoorder om met het gebruik van fossiele brandstof, global goal 12. Doordat ze dit gaan verbeteren en hier plannen en ideeën voor gaan maken zijn ze ook bezig met global goal 7 en 11

Global Goal 4 – kwaliteitsonderwijs - Duurzaam De Ronde Venen Global Goal 7 – betaalbare en schone energie - Duurzaam De Ronde Venen Global Goal 11 – duurzame steden en gemeenschappen - Duurzaam De Ronde Venen Global Goal 12 – verantwoorde consumptie en productie - Duurzaam De Ronde  Venen

             

 

Samenwerking met...
image001.png

Koninklijke Damstra installatietechnieken

Home 2020 | Kennislab Noordoost Fryslân

Kennislab Noordoost Friesland 

Contact: b.jansen@kennislabnof.frl