Roobol

Waarom bouwen aan ambitie?

We willen dat talenten, in plaats van afkomst en achtergrond, bepalend zijn voor de kansen van jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Met het inrichten van Bouwen aan Ambitiescholen denken we een waardevolle bijdrage te kunnen leveren in het doorbreken van de cultuur zoals hierboven beschreven.  

Website  Contact 

 

Wat doen wij met bouwen aan ambitie?

Deze knoppen lijden naar onder andere challenges, projecten en toolkits die wij op onze scholen uitvoeren of uitgevoerd hebben. De toolkits kunnen gebruikt worden als leidraad voor het uitvoeren van een project of challenge. 

Challenges Projecten  Toolkits

Wie zijn wij? 

De stichting ROOBOL is, met 13 basisscholen en één samenwerkingsbasisschool, verantwoordelijk voor kwalitatief goed en toegankelijk openbaar onderwijs in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.

Contact

Visie: Samen het beste uit kinderen halen

Samen het beste uit kinderen halen: het lijkt een open deur. In de dagelijkse onderwijspraktijk blijkt het echter best lastig om het beste uit alle kinderen te halen. Ieder kind is verschillend en vraagt daarom om een eigen aanpak. Daarnaast stellen de verschillende stakeholders, zoals de onderwijsinspectie, de ouders en de overheid, telkens nieuwe en hoge eisen aan het onderwijs.Daarnaast moet het onderwijs ook nog eens aansluiten bij de maatschappij van morgen, waarvan het nog de vraag is hoe die er uit zal gaan zien. De wereld staat voor een transitie. Met slechts een paar voorbeelden proberen we te schetsen waarmee wij rekening moeten houden bij het vormgeven van ons onderwijs. Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energie maken dat de nieuwe generatie volwassenen keuzes moeten maken. En wat te denken van stappen die gezet zijn en worden op het gebied van bijvoorbeeld nanotechnologie, gezondheidszorg en kunstmatige intelligentie? Of de bevolkingsgroei en migratie van andere culturen in onze maatschappij en wat dit vraagt aan vaardigheden van onze kinderen?

 

 

Challenges

Projecten

Toolkits

Contactpersoon

Bedrijf:                       Stichting Roobol

Contactpersoon:       Gideon Kruisselbrink

Telefoonnummer:        06 12345678

E-mail:                        G.kruisselbrink@roobol.nl

Website:                     www.roobol.frl