PCBO Dantumadiel

Waarom Bouwen aan Ambitie ?

 

Website PCBO Dantumadiel

Contact

Wat doen wij met bouwen aan ambitie? 

Deze knoppen lijden naar onder andere projecten, challenges en toolkits die wij met onze organisatie uitvoeren of uitgevoerd hebben. De toolkits kunnen gebruikt worden als leidraad voor het uitvoeren van een project of challenge.

Challenges Projecten  Formats

Wie zijn wij?

PCBO Dantumadiel is een vereniging voor basisonderwijs met zes scholen, zo'n 1000 leerlingen en ca. 100 enthousiaste meesters en juffen. We zijn nauw verbonden met onze regio. Vandaar ons motto: Onderwijs dicht bij uw kind. 

We zijn niet 'zomaar' een vereniging: we hebben de christelijke identiteit. De bijbel is ons baken. Dit is merkbaar herkenbaar op ál onze scholen; nu en straks. Toch hoeven niet al onze scholen gelijk te zijn. Geïnspireerd door 1 Korintiërs 12 bieden we 'diversiteit in verbondenheid'. Ofwel: onze scholen hebben elk hun eigen onderwijsconcept maar samen vomren we één organisatie.

Ook al staan we voor christelijk onderwijs, we staan tegelijkertijd open voor alle leerlingen. Christelijk en niet-christelijk. We vinden het belangrijk dat onze kinderen kennismaken met andere godsdiensten, visies, culturen en tradities. 

Onze visie 

PCBO Dantumadiel biedt goed onderwijs aan kinderen in de basisschooleeftijd. Onze kinderen komen maximaal tot ontplooiing, mede dankzij onze bekwame en gemotiveerde leerkrachten en overig personeel.
Ongeacht talent en mogelijkheden maakt ieder kind bij ons een ononderbroken ontwikkeling door. We leren ze dan alleen basisvaardigheden. Evengoed leren ze bij ons sociaal-emotionele vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en creativiteit.
Alles vanuit een christelijk grondslag. De diversiteit van de scholen maakt het aanbod van het onderwijs breed en de organisatie sterk. 

Challenges

Projecten

Toolkit

Contact

Organisatie: 
PCBO Dantumadiel

Adres:
Altenastreek 66  
9101 BA Dokkum

Telefoonnummer: 
0519-221702 
06-15210202