OSG Piter Jelles: !mpulse Kollum

Wat doen wij met bouwen aan ambitie?

Deze knoppen leiden naar onder andere challenges, projecten en toolkits die wij uitvoeren of uitgevoerd hebben. De formats kunnen gebruikt worden als leidraad voor het uitvoeren van een project of challenge. 

Challenges Projecten  Toolkits

Wie zijn wij? 

'Haal het beste uit jezelf!'  

!mpulse Kollum is een kleine veilige school met een fijne sfeer. Iederen kent elkaar en je krijgt veel aandacht. Zo ontdek je op een leuke manier wie je bent, wat je wilt en wat je kan. Dat geeft je het zelfvertrouwen om je talenten verder te ontwikkelen en alles uit je toekomst te halen. 

'Samen maken we de school' 

Op onze school gaan we op een vriendelijke, gelijkwaardige en open manier met elkaar om. Samen maken we de school en zorgen we ervoor dat je goede resultaten haalt. Je leert vakken die je nodig hebt voor je mavo-, havo- of vwo-diploma, maar we besteden ook veel aandacht aan (digitale) vaardigheden en het omgaan met andere mensen. 

Website

Onze visie

Onderwijskwaliteit

In ons eigentijds en toekomstbestendig onderwijs wordt opbrengstgericht gewerkt. Het is daarbij van belang dat er hoogwaardige, contextrijke lessen worden aangeboden waarbinnen een vaste basis wordt gelegd aan kennis en vaardigheden, waarmee leerlingen vakoverstijgend leren denken en werken. Ook binnen de zogenoemde Flextijd krijgen leerlingen de ruimte en de keuzemogelijkheid om hun kennis en vaardigheden te verdiepen en verbreden. De heterogeniteit in de verschillende leerjaren wordt hierbij ook ingezet als middel om de leerling uit te dagen.

Meerwaarde

Ons curriculum biedt onze leerlingen vanuit hun eigen mogelijkheden en interesses als leidraad, kennis en 21eeuwse vaardigheden te ontwikkelen door hun creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten. Bovendien leren onze leerlingen hun persoonlijkheid te ontwikkelen, met vrijheid en verantwoordelijkheid om te gaan en over grenzen heen te kijken. Curriculumonderdelen als Kring, Flex, Setting en Community zijn daartoe uitermate geschikt.

Pedagogisch klimaat

Herstelrecht ligt aan de basis van de omgang met elkaar. Daarbinnen kan eenieder zich volop als persoon vormen waar het gaat om de ontwikkeling van identiteit, creativiteit en gezonde leefstijl. Ouders/verzorgers zijn partners met een gemeenschappelijk doel. Voor alle betrokkenen is open en transparante communicatie belangrijk.

Challenges

Projecten

Toolkits

Contact

Organisatie/bedrijf:   Piter Jelles !mpulse Kollum                 

Telefoonnummer:      (0511) 45 12 16

E-mail:                        impulsekollum@pj.nl

Website:                     www.piterjelles.nl/impulsekollum/