CSG Liudger Burgum

Waarom bouwen ambitie? 

Ambitie is met volle inzet iets tot stand brengen. Hoe mooi is het voor leerlingen om dat in uitdagende, echte situaties te doen. Dit kan in regionale bedrijven waardoor leerlingen ook ontdekken wat hun eigen omgeving aan beroepen en bedrijven te bieden heeft. 

Wat doen wij met bouwen aan ambitie?

Deze knoppen leiden naar onder andere challenges, projecten en toolkits die wij uitvoeren of uitgevoerd hebben. De toolkits kunnen gebruikt worden als leidraad voor het uitvoeren van een project of challenge. 

Challenges Projecten  Toolkits

Wie zijn wij? 

Ondernemend CSG Liudger Burgum

CSG Liudger Burgum is een VO-school met ruim 500 leerlingen van BB tot en met VWO. Er worden op verschillende manieren gewerkt vanuit de interesses van leerlingen. Het talentonderwijs in klas 1 en 2 en de gemengde leerweg in klas 3 (uitmonded in nieuwe leerweg) zijn daarvan mooie voorbeelden. Dat alles in het kader: worden wie je wilt zijn.

Website

Onze visie

Toekomstgericht onderwijs

Bij toekomstgericht onderwijs vinden wij het belangrijk dat ons onderwijs zowel binnen als buiten de school plaatsvindt, dat leerlingen kennismaken met hun nabije leef-woon en mgoelijke werkomgeving en dat we naast kennis vooral inzetten op vaardigheden als communiceren, presenteren, samenwerken, ICT skills enz. Ofwel: leren door te doen!

Challenges

Projecten

Toolkits

Contact

Organisatie/bedrijf:   Piter Jelles !mpulse Kollum                 

Telefoonnummer:      (0511) 45 12 16

E-mail:                        impulsekollum@pj.nl

Website:                     www.piterjelles.nl/impulsekollum/