Welke belemmeringen komen leerlingen tegen op de arbeidsmarkt?

 

Het project Bouwen aan Ambitie brengt beroepen onder de aandacht, stimuleert het ondernemend gedrag van kinderen en wakkert het ambitieniveau aan. Onderzoekend leren staat centraal, zodat kinderen de kans krijgen een ambitieroute te volgen die past bij hun talent en interesse.

STREEFNIVEAU

In het onderwijs in Noordoost Friesland is het streefniveau en ondernemend gedrag van leerlingen, leerkrachten en ouders nog onvoldoende belangrijk. Dit werkt door tot op de arbeidsmarkt en heeft gevolgen voor het persoonlijk en maatschappelijk rendement van jongeren in deze omgeving.

ZICHT OP TALENTEN

Kinderen hebben onvoldoende zelf op hun eigen talenten, waardoor ze moeilijker keuzes kunnen maken voor de toekomst. Ook leerkrachten en ouders hebben hier vaak onvoldoende zicht op en stimuleren kinderen minder snel om hun mogelijkheden te verkennen.

ZICHT OP KANSEN

Nog steeds is afkomst en achtergrond bepalend voor sociale netwerken, onderwijsdeelname en arbeidsmarktkansen van burgers. Kinderen en ook de ouders zijn zich niet bewust van de mogelijkheden en kansen binnen Noordoost Friesland en de wereld daarbuiten.

PASSENDE ROUTE

Kinderen weten in onvoldoende mate wat voor hun een passende loopbaanroute is, die aansluit bij hun talenten. Ouders en leerkrachten zijn onvoldoende toegerust om kinderen in dit proces te begeleiden.

Doelstellingen

Met de Bouwen aan Ambitiescholen willen we het schoolteam talent- en waarderend gericht met elkaar laten samenwerken.

Het uiteindelijke doel: gelukkige, veerkrachtige, gemotiveerde en zelfverzekerde leerkrachten en kinderen. Het is ons doel dat iedere leerling die de school verlaat goed inzicht heeft in zichzelf (wie ben ik, wat zijn mijn talenten en wat kan ik hiermee?) en hierdoor keuzes voor de toekomst bewuster kan maken. We streven hierbij naar optimale samenwerking met ouders.

Met de Bouwen aan Ambitiescholen willen we het ondernemend gedrag van leerlingen, leerkrachten en ouders stimuleren.

We streven ernaar het ambitieniveau te verhogen, zowel bij de leerlingen als bij de ouders, de leerkrachten en de directies, kortom gelijke kansen voor iedereen. We willen de horizon van onze kinderen verbreden door ze in aanraking te laten komen met andere beroepen en vormen van ondernemen. Het is ons doel dat leerlingen bij het verlaten van de school weten wat er in de wereld is (wat kan ik allemaal doen en waar kan dit?).

We willen dat elke leerling, samen met zijn of haar ouders en docenten letterlijk zijn of haar eigen ambitieroute kan uitstippelen.

Het stelt de leerkracht (mbv loopbaanorie╠łntatiegesprekken) beter in staat individueel of klassikaal, met leerlingen en met ouders, blijvend het gesprek te voeren over de toekomst. Het betreft een doorgaande leerroute PO – VO. Het denken vanuit talenten staat hierbij centraal. Het is ons doel dat kinderen goed weten welke stappen zij kunnen zetten van PO naar VO en de verdere toekomst, om te bereiken wat ze graag willen.