Bewustwordingscampagne "Ik bén natuur"

Het project 'Ik bén natuur'

Hup, naar buiten! Alle basisschoolleerlingen naar buiten en genieten van de indrukwekkende natuur en het prachtige landschap in regio Noordoost-Friesland. Tijdens iedere buitenactiviteit krijgen de kinderen: een appel – een glas water – rust en beweging. We staan even stil bij de natuurlijke kringlopen: voedsel – water – zuivere lucht. Deze koppelen we aan de 4 JOGG thema's: 

  1. Gezonde voeding (groente & fruit)
  2. Water drinken 
  3. Dagelijks bewegen 
  4. Voldoende slaap

Deze 4 thema's hebben alle 4 een component in de natuureducatie (NME) en zijn rechtstreeks te koppelen aan de duurzame natuurlijke kringlopen, die aan de basis liggen van het aanbod van NME De Klyster.

Categorie: Groen, gezond, natuur

Moeilijkheid: Primair onderwijs

Wat ga je doen?

Het idee is om vanaf 2022 na afloop van iedere excursie, bewust 10 minuten met de leerlingen stil te staan bij de 4 thema's (10-minuten-moment). Bij ieder thema is een symbool gekozen die de pijler verduidelijkt en praktisch maakt. Zo krijgen de kinderen: 

  • Een appel die symbool staat voor gezonde voeding ( voedselkringloop) 
  • Een bidon met water die symbool staat voor genoeg water drinken 
  • Een houten amulet als symbool voor bomen, die CO2 omzetten in O2 (frisse lucht; beweging).
  • En zoeken ze tot slot een plekje in de natuur om even uit te rusten na de excursie als het symbool voor pijler 4 (voldoende slaap).

De natuurgids van De Klyster schenkt een moment expliciete aandacht aan de 4 thema's en geeft bewustwording en kennis gedurende deze 10 minuten. Op deze manier wordt even heel bewust en beeldend stil gestaan bij het belang van en het verband tussen natuur en gezond leven.

Nota bene op het amulet staat "ik bén natuur." dit is een mooie herinnering en reminder en biedt gelegenheid om deze activiteit thuis te bespreken met ouders/verzorgers óf op school met docenten.

 

Toolkits & resultaten

Koppeling met de global goals

Bij dit project hoort SDG 3, omdat de kinderen zich bewust worden van hoe belangrijk voldoende slaap, beweging en gezond eten is. Ook hoort SDG 13 hierbij, want de kinderen staan stil bij de natuurlijke kringlopen en waarom dezen zo belangrijk zijn. 

SDG 13: Climate Action - KIT Royal Tropical Institute Global Goals - Veerkracht en gelijke kansen - Utrecht

Samenwerking met...