Techniek challenge

Aanleiding tot deze challenge

Al jaren is er een groot tekort aan personeel in de technieksector en de verwachting is dat dit alleen nog maar verder oploopt. We willen mensen voor de technieksector opleiden met de technische vaardigheden die in de toekomst nodig zijn, mensen die klaar zijn voor een toekomst in de techniek. 

 

 

Startvragen

  • Hoe kunnen wij kinderen enthousiast maken voor de techniek? 
  • Wat zijn realistische ideeën om onze techniek te verbeteren? 

Koppeling met de global goals

Global goal 8 krijgen de kinderen mee te maken, omdat ze met techniek aan de slag gaan. Hierdoor worden ze al bekend met de werelden van techniek. Met global goal 9 gaan ze aan de slag, omdat ze ook innovatief denken op gebied van techniek . 

Goal 8 | Department of Economic and Social Affairs Goal 9 | Department of Economic and Social Affairs