Noordoost-Friesland als milieuvriendelijke regio

Aanleiding tot deze challenge

Er zijn verschillende aanleidingen voor het streven naar een milieuvriendelijk regio. Een belangrijke aanleiding is de impact van menselijke activiteiten op het milieu en de aarde. Door bevolkingsgroei, industrialisatie, verstedelijking en de intensieve landbouw worden natuurlijke hulpbronnen steeds meer uitgeput en de ecosystemen verstoord. 
Een andere belangrijke aanleiding is de noodzaak om de gevolgen van klimaat verandering te verminderen en ons aan te passen aan de verandere omstandigheden. De effecten van klimaatverandering, zoals overstromingen, droogte, hittegolven en zeespiegelstijging, kunnen ernstige gevolgen hebben voor de economie, de gezondheid en het welzijn van mensen. 

Een milieuvriendelijke regio is daarom niet alleen wenselijk om de natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen te beschermen, maar ook om de gevolgen van klimaatveranderingen te verminderen en een duurzame toekomst voor mens en milieu te garanderen. 

Kunnen wij er met elkaar voor zorgen dat er een milieuvriendelijke regio wordt gecreëerd. 

 

 

Startvragen

  • Hoe kunnen wij natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen beschermen?
  • Hoe verminderen wij de gevolgen van klimaatverandering en creëren wij een duurzame toekomst voor mens en milieu?

Koppeling met de global goals 

SDG 7: Affordable and clean energy11. Duurzame steden en gemeenschappen - Groene MeentSDG 13: Climate action